براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه بیش از ۹۶۰ بنگاه مشکل‌دار شناسایی شده‌اند و تعداد ۵۰۷ بنگاه اقتصادی با حفظ اشتغال بیش از ۱۳۱هزار نفر در سه ماهه دولت مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاه‌های اقتصادی و رصد و شناسایی واحدهای تولیدی مشکل‌دار ازجمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود. در همین راستا، وزارت کار، کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید را طی چند سال اخیر در استان‌ها راه‌اندازی کرده است. این کارگروه‌ها وظیفه رصد و شناسایی بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را برعهده دارند و وضعیت بنگاه‌ها و حل و فصل مشکلات آنها را پیگیری و ‌بررسی می‌کنند.طبق این گزارش، تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۰۰ بنگاه مشکل‌دار در کشور وجود داشته که مورد شناسایی قرار گرفته و مشکلات آنها در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شده است. تعداد بنگاه‌های حمایت شده به منظور حفظ اشتغال موجود در سه ماهه دولت سیزدهم، ۵۰۷ بنگاه با ۱۳۱هزار و ۵۷۸ کارگر شاغل بوده و تعداد بنگاه‌های حمایت شده در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۶۲.۵درصد رشد داشته است.بنا بر این گزارش، از زمان استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه، تعداد ۹۶۵ بنگاه مشکل‌دار با ۱۱۲هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد کاهش را نشان می‌دهد.بیشترین دلیل مشکلات این بنگاه‌ها، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تامین مواد اولیه و برخی سوءمدیریت‌هاست که همواره مشکلاتی را به لحاظ تعویق در پرداخت حقوق کارگران و نیروهای کار به وجود آورده و بنگاه را با رکود و تعطیلی مواجه کرده است.بنا بر این گزارش، طی مدت مشابه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۰۹۹ بنگاه مشکل‌دار با ۱۳۲هزار و ۶۵۸ کارگر شناسایی شده بود که این امر از کاهش ۱۲درصدی تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار حکایت دارد.