معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش تعاون شرایط برای حمایت از قشر کارگر وجود دارد، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نسبت به این موضوع تأکید کرده‌اند و این موضوع در اولویت قرار گرفته است.

مهدی مسکنی در گفت‌وگو با میزان گفت: از حدود ۱۰هزار تعاونی موجود ۹ هزار و ۵۰۰ تعاونی موفق در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به این موضوع که ۵۰۰ تعاونی مسکن مشکل‌دار نیز داریم که بین اعضا و هیأت‌مدیره این تعاونی‌ها مسائلی پیش آمده که به دنبال رفع آنها هستیم، افزود: همان ۹ هزار و ۵۰۰ تعاونی فعال، تجربه‌های موفقی داشته‌اند که موجب شده تا تعداد زیادی از مردم به‌وسیله این تعاونی‌ها صاحب‌خانه شوند.

معاون تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: ستاد مسکن ملی در وزارت مسکن راه و شهرسازی باید زمین‌های لازم برای ساخت مسکن را مشخص کند و اقدامات اولیه برای ساخت مسکن انجام شود تا ما هم در ادامه بستر کار را فراهم کنیم.

مسکنی در پاسخ به این سؤال که در جلسه اخیر شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون برگزار شد بحث تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری مطرح شده، در این خصوص چه برنامه‌ای در بخش تعاون دارید، گفت: کارگران اتحادیه‌های صنفی دارند و ما به‌طور مستقیم کاری را در خصوص مسکن کارگران انجام نمی‌دهیم اما اتحادیه‌های مسکن کارگران به ما مراجعه می‌کنند و ما آنها را حمایت می‌کنیم.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش تعاون شرایط برای حمایت از قشر کارگر وجود دارد، ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در قرارگاه رفاه مردم نسبت به این موضوع تأکید کرده‌اند و این موضوع در اولویت قرار گرفته تا انجام شود.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: ما در موضوع تأمین مسکن کارگران تسهیل‌کننده هستیم نه اقدام کننده و این اتحادیه‌های مسکن کارگری هستند که باید برای این کار اقدام کنند.