رئیس کمیته مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت موضوع حداقل دستمزد و در نظر داشتن عناصر معیشتی در ابعاد مختلف و دستمزد منطقه‌ای، گفت: مطالعات مزد منطقه‌ای به شورای عالی کار ارائه می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کورش یزدان در دومین نشست تخصصی کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در این نشست، گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برای اعضای کمیته ارائه شد.

وی خاطرنشان‌کرد: تکمیل و جمع‌بندی مطالعات در این خصوص نیازمند همکاری و حمایت هر چه بیشتر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.

رئیس کمیته مزد وزارت تعاون افزود: در این نشست با موافقت اعضا مقرر شد با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحب‌نظران، نشست کمیته مزد برای تکمیل مطالعات تشکیل و پس از جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات اعضا در مورد مزد منطقه‌ای، توسط موسسه پژوهش تامین اجتماعی برای تصمیمات نهایی به شورای عالی کار ارائه شود.