کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، صبح روز سه‌شنبه (23 آذر) با تجمع مقابل استانداری فارس، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ۱۵ساله خود با احتساب خسارت تاخیر و تادیه، مقابل استانداری فارس تجمع کردند.معترضان با اشاره به ۲ سفر استانی سال گذشته «سیدابراهیم رئیسی» در مقام رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور، یادآور شدند که حل مشکلات آنها از وعده‌هایی بود که در سطح استان با مصوباتی هم همراه شد.با این حال و به گفته کارگران بازنشسته این شرکت، این مصوبات تاکنون اجرایی نشده است.حدود ۱۵۰۰ کارگر بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، بابت سنوات اشتغال و مطالبات مزدی گذشته طلبکار هستند. از آنجا که این شرکت در دهه ۸۰ تعطیل شده و فعالیت اقتصادی ندارد، سال‌هاست که با وعده پرداخت مطالبات سرگردان شده‌اند.