کادر سلامت کشور برای پیگیری اجرای برقراری فوق‌العاده خاص، طبق آیین‌نامه اداری استخدامی غیرهیأت‌علمی کارکنان (بند ۱۶ ماده ۵۴) حداقل با ضریب ۳، روز شنبه (6 آذر ماه) مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.به گزارش ایلنا، فوق‌العاده خاص بند ۱۶ سال ۹۳ در مجلس تصویب شد که در این ۷ سال به اجرا گذاشته نشده است. به گفته مدافعان سلامت، این طرح فقط در قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاوزی به اجرا گذاشته شده است.

علاوه بر این مورد، معترضان خواهان تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و طرحی و حذف مالیات یا حداقل معافیت مالیاتی هستند. آنها با اشاره به نزدیک شدن به روز پرستار، یادآور شدند که انتظار دارند حقوق آنها ازجمله در اعمال ضریب ۳ که مجلس آن را مصوب کرده، بر زمین نماند.

این عده با یادآوری مشکلات خود خطاب به «میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین «بهرام عین‌الهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش گفتند: آقایان، پرسنل مظلوم بهداشت و درمان نزدیک به ۲ سال است که در راه خدمت و مقابله کرونا، ده‌ها شهید به جا گذاشته‌اند. ما در این راه برای سیستم بهداشت و درمان ایثار کردیم و امروز منتظرحمایت شما در برقراری حق مسلم خود (فوق العاده‌خاص) هستیم. جان‌فشانی‌های ۲۰ ماهه کادر سلامت را ارج بگذارید و بدانید که حقوق کادر سلامت زیرخط فقر ۱۰ میلیون تومانی قرار دارد.