رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است طرفداران مزد توافقی دنبال از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار هستند. او می‌گوید امروز هزینه‌های زندگی آن‌قدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دورافتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او بدهند.فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه زمزمه‌هایی در مجلس تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مطرح است که موضوع تعیین دستمزد را در بخش روستایی آزاد و توافقی بگذارند اما این سیاست‌گذاری به سمت و سویی می‌رود که حداقل‌ها را از کارگران سلب می‌کند.

وی ادامه داد: مدام فریاد می‌زنیم که نیروی کار باید امنیت شغلی داشته باشد تا بتواند امرار معیشت کند ولی می‌بینیم از آن طرف عده‌ای به دنبال توافقی کردن دستمزد نیروی کار هستند تا از این طریق همان حقوق حداقلی کارگر را هم از بین ببرند و در بازار اشتغال وارونه عمل کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه این طرح دنباله‌روی از سرمایه‌دارانی است که مزد کم به کارگر می‌دهند تا او را به استثمار بکشند، تصریح کرد: طبعا در مزد توافقی هر آنچه کارفرما بگوید باید انجام شود و کارگر اگرچه رضایت ندارد اما از سر ناچاری باید بپذیرد تا بتواند امرار معاش کند ولی مگر مزد توافقی سال‌ها قبل اتفاق نیفتاد و کارگاه‌های زیر ۱۰نفر از شمولیت برخی از مواد قانون کار خارج نشدند؟بیات افزود: مگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا اطراف استان‌ها درگیری‌ها و نارضایتی‌های شغلی کارگران سر به فلک نکشیده است؟وی گفت: متاسفانه عده‌ای به اسم خیریه نذر اشتغال درصدد نابود کردن طبقه مظلوم و ضعیف کارگر هستند و امنیت شغلی نیروی کار را هدف قرار داده‌اند و بدون رضایت قطعی کارگر درصدد ایجاد شغل هستند.این مقام مسئول کارگری درباره این مطلب که گفته می‌شود روستاییان در این طرح از مزایای بیمه برخوردار می شوند، اظهار کرد: روستاییان و عشایر و کشاورزان خودشان صندوق بیمه دارند و اینکه به اسم بیمه تامین اجتماعی می‌خواهند آنها را حمایت کنند یک شعار است. معتقدم همین اشتغال موجود را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم هنر کرده‌ایم و به اندازه ایجاد هزاران شغل ارزش دارد.