قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران در مورد حادثه روز سه‌شنبه یکی از تعمیرکاران مترو توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، رستمی گفت: روز سه‌شنبه در یکی از تجهیزات ریلی ایستگاه ارم سبز در خط چهار مترو مشکلی ایجاد شد که این مشکل مربوط به تعویض خط قطارها می‌شد.

وی با بیان اینکه با توجه به نوع اختلالی که ایجاد شده بود تیم نگهداری و تعمیرات با هماهنگی مرکز فرمان و کنترل سریعا به محل اعزام شدند و به داخل تونل رفتند تا بتوانند هرچه سریع‌تر خرابی را رفع کنند تا حرکت قطارها در ساعت پیک دچار اختلال نشود، گفت: هنگامی که تیم تعمیرات در حال کار بود این همکار که از پیمانکاران شرکت بهره‌برداری مترو نیز بود از گروه تعمیرات و محل امن جدا شده و متاسفانه در مسیر تردد قطار قرار می‌گیرد.

رستمی با بیان اینکه قطار خروجی از ایستگاه با این فرد برخورد می‌کند، اضافه کرد: با توجه به شدت جراحات وارده همکارمان فوت می‌کند.