نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۹ روند افزایشی داشته و شیوع کرونا و تعطیلی موقت بسیاری از کارگاه‌ها در این زمینه اثرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا، گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که طی سال ۱۳۹۸ مجموع کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵هزار و ۱۹۷ نفر بوده که از این تعداد ۱۸۵هزار و ۹۴۲ نفر مرد و ۵۹هزار و ۲۵۵ نفر زن بوده‌اند. این در حالی است که تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته به ۳۱۸هزار و ۳۸ نفر رسیده و نسبت به سال قبل از آن ۲۹.۷درصد افزایش داشته است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین میزان مقرری‌بگیران بیمه بیکاری متعلق به استان‌های تهران،‌ اصفهان و آذربایجان شرقی بوده است.همچنین تعداد مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در سال گذشته ۸۰۱هزار و ۶۳۹ نفر بوده در حالی که طی سال ۱۳۹۸ این میزان ۲۲۱هزار نفر بوده و بیش از ۳.۵ برابر افزایش را نشان می‌دهد. از مجموع مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۶۸۸ نفر فاقد مهارت، بیش از ۵۹هزار و ۳۰۰ نفر دارای مهارت اعم از ماهر، نیمه‌ماهر و متخصص و بیش از ۱۵۵هزار نفر اظهار نشده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۴۱هزار و ۵۶۰ نفر از مقرری‌بگیران با قطع بیمه بیکاری مواجه شده‌اند که بیشترین علت قطع مقرری، پایان دوره استحقاق مقرری، اشتغال مجدد و شناسایی اشتغال پنهان و پس از آن عدم حضور در دوره‌های آموزشی، عدم مراجعه جهت حضور و غیاب و امتناع از مشاغل پیشنهادی بوده است.