وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروز، الگوی اقتصاد نئولیبرالی که در دنیا حاکم شده از مصادیق استکبار است و بشریت را به سمت قهقرا می‌برد، گفت: این نظام اقتصادی قطعاً در دهه‌های آتی سرنگون خواهد شد و نظام‌هایی سر برخواهند آورد که مبتنی بر ادبیات اقتصاد اسلامی هستند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، حجت‌الله عبدالملکی در جمع اعضای جامعه اسلامی کارگران شرکت اتحاد موتور گفت: برای رعایت دو اصل سودآوری و رعایت حقوق کارگران، ارتباط مجلس و دولت بسیار نزدیک است و نشست‌های مستمری نیز در حوزه‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی گفت: در حوزه کار و تولید، دو اصل سودآوری و رعایت حقوق کارگران، در دولت سیزدهم پیگیری می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تولید، باید سودآور باشد، در غیر این صورت سرمایه به سمت تولید نخواهد رفت.

عبدالملکی درباره الگوهای مطرح شده قیمت‌گذاری در این نشست نیز گفت: مسئولیت مستقیم در قیمت‌گذاری ندارم اما نظام‌های قیمت‌گذاری، باید متناسب با این سیاست‌ها اصلاح شوند.وی تاکید کرد: امیرالمومنین علی(ع) در نهج‌البلاغه فرمودند که قیمت‌ها نباید به نحوی باشد که در حق تولیدکننده یا مصرف‌کننده اجحاف شود. براساس این قاعده قیمت، باید متضمن سود تولیدکننده باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصل دوم را رعایت حقوق کارگران دانست و گفت: در نظام نئولیبرال آمریکایی، تمام سود متعلق به سرمایه‌گذار است و در نازل‌ترین حد کارگر را راضی نگه می‌دارد.

وی توضیح داد: در جمهوری اسلامی، قاعده این‌گونه نیست. کارگر که کار اصلی را در تولید و در سودآوری برای سرمایه‌گذار انجام می دهد باید سهم خود را عادلانه بردارد و تولیدکننده، سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار نباید منفعت کارگر را به حداقل برسانند.

عبدالملکی افزود: متاسفانه برخی کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها، سودهای چند هزار میلیارد تومانی دارند اما در پرداخت حداقل حقوق قانونی کارگر، اهمال می‌کنند و حق بیمه او را نمی‌پردازند.وی به حضور نمایندگان مجلس در نشست رویکرد اصلاح نظام صندوق‌های تامین اجتماعی بازنشستگی اشاره کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت، فرصتی طلایی است که می‌توان، اتفاقات اساسی را برای مردم رقم زد.

عبدالملکی با قدردانی از اقدام مجلس در تصویب مقاوله‌نامه بازرسی کار گفت: تصویب این لایحه، طبیعتا  دو اثر خواهد داشت. اول اینکه از کمک‌های فنی سازمان جهانی کار می‌توان در نظام‌های بازرسی کار استفاده کرد و دیگر اینکه نظام بازرسی کار را در کشور ارتقا ببخشیم.وی اظهار امیدواری کرد از همه ظرفیت‌های داخلی و جهانی، بتوان برای ارتقای وضعیت کار و تولید سودآوری در تولید و رفاه کارگران استفاده شود.