کارگران شهرداری کوت عبدالله روز گذشته (دوازدهم آبان) با حضور در مقابل دفتر شورای شهر، خواستار پرداخت معوقات مزدی و مرتب شدن واریز حق بیمه خود شدند.

به گزارش ایلنا، بیمه تیرماه این کارگران کامل واریز نشده و آنها از تیر ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند. همچنین ماه‌هاست دستمزد این کارگران به صورت علی‌الحساب به حساب‌شان واریز می‌شود.

یکی از این کارگران می‌گوید: از بهمن ماه سال قبل، کمتر حقوق کامل گرفته‌ایم. شکایت ما در قوه قضاییه نیز به ثبت رسیده و به ما وعده دادند تا چند روز آینده مشکل واریز حقوق و بیمه‌ها حل می‌شود.

این کارگران می‌گویند: ما هر روز کار می‌کنیم؛ آن هم کار سخت اما مشخص نیست چرا برای پرداخت دستمزد 400 کارگر زحمتکش، تا این اندازه تعلل می‌کنند.

این کارگران در ماه گذشته به مقامات عالی مراجعه کرده و از سه قوه خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. آنها می‌گویند: شکایت ما در قوه قضاییه به ثبت رسیده و پیامک آن برایمان آمده اما هیچ کاری از پیش نرفته است.