شماری از کارگران آبفار کرمان از تصمیم جدید مبنی بر واگذاری مسئولیت ۱۴۰ نفر از همکاران خرید خدمتی به پیمانکاران بخش خصوصی ابزار نگرانی کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران آبفار کرمان گفتند: اخیراً تصمیماتی مبنی بر ورود پیمانکاران بخش خصوصی به آبفار گرفته شده، در نتیجه نگرانیم امنیت شغلی و میزان درآمد حداقلی ما در معرض تهدید قرار بگیرد.

این کارگران با بیان اینکه هر یک از کارگران با حداقل ۱۵ تا حداکثر ۲۸ سال سابقه کار، به صورت قرارداد خرید خدمتی در مجموعه آب و فاضلاب روستایی کرمان مشغول به کار هستند، افزودند: به‌رغم مخالفت شدید کارگران، شرکت آب و فاضلاب قصد دارد همه کارگران خرید خدمتی را تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری درآورده و عناوین شغلی آنها را از قرارداد مستقیم با آبفار به پیمانکاری تغییر دهد.

کارگران با بیان اینکه در سال ۹۹ که بحث ادغام آب و فاضلاب شهری و روستایی مطرح شد ما ۱۴۰ کارگر را به بهانه اینکه ردیف استخدامی در وزارت نیرو نداریم با حداقل حقوق به حال خود رها کرده و همانند سایر همکارانمان تبدیل وضعیت نمی‌کنند، افزودند: چرا مدیران آب و فاضلاب به وضعیت و امنیت شغلی و سوابق کار کارگران خرید خدمتی توجه نمی‌کنند؟ باز شدن پای پیمانکاران، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران را به طور جدی آسیب‌پذیر خواهد کرد.

این کارگران مدعی شدند: یکی از دلایل تضییع حقوق کارگران شانه خالی کردن پیمانکاران از زیر بار مسئولیت است. در سال‌های گذشته به منظور برون‌سپاری بسیاری از کارهایی که قبلا در اختیار آب و فاضلاب بوده به پیمانکاران واگذار شده است. مشکلات هم از همین جا شروع شده و بعد از سال‌ها لاینحل باقی می‌مانند.