جمعی از معلمان و کارکنان آموزشی روز شنبه (هشتم آبان ماه) مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، قرار است امروز رتبه‌بندی در مجلس به تصویب نهایی برسد. معلمان می‌گویند: ما خواستار افزایش حقوق تا 80درصد حقوق هیأت علمی‌ها هستیم. علاوه بر این، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش عادلانه مستمری آنها براساس الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری، یک خواسته اصلی دیگر است. نمایندگان مجلس باید در بررسی طرح رتبه‌بندی به خواسته‌های ما و الزامات قانون توجه کنند.در عین حال، گروهی از سرایداران و خدمتگزاران مدارس نیز با حضور مقابل مجلس، خواستار افزایش دستمزد خود شدند و اعلام کردند در حق آنها اجحاف می‌شود.