کارگران شهرداری ایرانشهر گفتند که طی روزهای گذشته و بعد از ماه‌ها پیگیری صنفی، معادل یک ماه از معوقات مزدی خود را دریافت کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران درباره سرنوشت دیگر مطالبات خود می‌گویند: در حال حاضر به غیر از یک ماه معوقات مزدی پرداخت شده که مربوط به خرداد ماه سال جاری است، دست‌کم ۴ ماه دیگر طلبکاریم.

این کارگران که تعدادشان به حدود ۷۰۰ نفر می‌رسد، می‌گویند: علاوه بر دستمزد پرداخت نشده، مزایای مزدی معوق هم داریم که بخشی از آن مربوط به ۱۴ سال عیدی، سنوات و اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری‌های می‌شود که مدیریت شهری ایرانشهر هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پرداخت آنها انجام نداده و دلیل آن کمبود منابع مالی در شهرداری عنوان شده است.