امید اسدبیگی، مالک هفت تپه به ۲۰ سال حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.  سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر و با اشاره به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت تپه؛ گفت: دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند. اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.