مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش کمک هزینه طرح آزمایش آنلاین از ۵۰۰هزار به ۷۵۰هزار تومان برای هر بیمه‌شده تحت پوشش خدمات بیمه تکمیلی درمان این صندوق خبر داد. به گزارش اداره کل روابط‌عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، محمود مرتضایی‌فر گفت: صندوق بازنشستگی به منظور کاهش تردد و مراجعه بازنشستگان به مراکز درمانی به خصوص در شرایط کرونایی طرحی را با نام «آزمایش آنلاین» با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان و فناور اجرا کرد که این طرح امسال نیز ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه «طرح آزمایش آنلاین ارائه خدمات آزمایشگاهی و برخی خدمات تشخیصی درمانی را به بازنشستگان زیرپوشش بیمه تکمیلی درمان و از طریق سایت این شرکت استارتاپی برعهده دارد»، اظهار داشت: کمک هزینه ارائه خدمات در این طرح ۵۰۰هزار تومان برای هر بیمه‌شده بود که قرار شد تا کمک هزینه این طرح تا سقف ۷۵۰هزار تومان افزایش یابد و بازنشستگان تا این سقف از خدمات درمانی و تشخیصی به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه استفاده کنند.