بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم و اعمال استقلال عمل در آن با رعایت سه‌جانبه‌‌گرایی شدند. به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی گفتند: ماهیت اساسنامه تامین اجتماعی به دلیل سنگین کردن وزن دولت در هیأت امنای این نهاد عمومی غیردولتی علیه بازنشستگان، بازماندگان و کارگران تنظیم شده است. این بازنشستگان با اشاره به حضور ۶ عضو دولتی در ساختار هیات امنای سازمان به کمرنگ شدن نقش هیأت مدیره در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کردند و افزودند: طبق اساسنامه تامین اجتماعی، هیأت امنا به نهادی با مناسبات دولتی تبدیل شده و هیإت مدیره هم اختیارات خود را از دست داده و چندان در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارد. به گفته این بازنشستگان، دولتی شدن رکن عالی سازمان تامین اجتماعی، موجب شده تا منابع این سازمان با مدیریت دولت اولویت‌گذاری و خرج شوند، در حالی‌که حوزه بیمه‌ای این سازمان که مناسبات فنی و درآمد را تنظیم می‌کند، قادر به هماهنگی منابع سازمان با سیاست‌های دولت و حتی قوانین مجلس نیست.