سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم تسریع و جبران تأخیر در اجرای پروژه‌های درمانی در دست احداث این سازمان تأکید کرد و گفت: حتی یک روز تأخیر در اجرای پروژه‌های درمانی را نمی‌پذیریم. به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی اظهار داشت: در اجرای پروژه‌های عمرانی نخستین موضوعی که باید مورد توجه باشد، پیش‌بینی دقیق تمامی مراحل پیشرفت کار قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه است و از زمان شروع تا اجرای تمام مراحل پروژه باید اجرای کامل و درست برنامه طراحی شده، مبنای کار قرار گیرد. وی با اشاره به تأمین مالی به موقع پروژه‌های عمرانی در دست اجرای سازمان تأمین اجتماعی گفت: هرچند بیشتر پروژه‌ها مطابق با برنامه زمانی درحال اجرا هستند اما تأخیر در اجرای پروژه‌ها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و به‌ویژه در پروژه‌های درمانی که با هدف خدمت‌رسانی به جامعه شریف کارگری احداث می‌شوند، تأخیر در اجرای پروژه به معنی تأخیر در ارائه خدمات درمانی به بیماران است.