مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: بیمه‌شدگان زن مشمول قانون کار که دست‌کم ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخت کرده باشند و سن آنها ۴۲ سال تمام باشد، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. به گزارش توسعه ایرانی، حسین امیری‌گنجه اظهار داشت: زنان بیمه‌شده‌ای که در آستانه بازنشستگی به بیماری کرونا مبتلا شدند و مدت بستری آنان که به تایید رسیده باشد، علاوه بر دریافت غرامت دستمزد مدت دوره تاییدشده، ایام بیماری کرونا نیز جزو سوابق بیمه‌ای آنان منظور می‌شود و هیچ محدودیت زمانی ندارد. وی اظهار داشت: براساس آمار سال ۱۳۹۸ از ۲ میلیون و ۷۹هزار بازنشسته، ۲۰۴هزار و ۵۸۷ نفر زنان بازنشسته هستند که این تعداد ۲۱درصد کل مجموع مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد.