اعتراض سه روزه کارگران معدن زغال‌سنگ گلتوت، با وعده مسئولان فرمانداری زرند خاتمه یافت. به گزارش ایلنا، طبق گفته این کارگران، آنها به سبب حضور پیمانکار بخش خصوصی از دریافت همه مزایای قانونی کار بی‌بهره‌اند. در عین حال کارفرما به بهانه کمبود منابع مالی دستمزد کارگران را به صورت حداقلی بدون در نظر گرفتن اضافه‌کاری‌ها پرداخت می‌کند. همچنین به دلیل پرداخت حداقلی حق بیمه به تامین اجتماعی، کسانی که به مرور مشمول بازنشستگی می‌شوند، بعد از بازنشستگی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. طبق این گزارش، روز یکشنبه و به دنبال وعده‌هایی که مسئولان فرمانداری شهرستان زرند برای پیگیری مطالبات کارگران معدن زغال‌سنگ گلتوت زرند دادند، معترضان به تجمع صنفی خود خاتمه دادند.