شماری از کارگران پیمانی فضای سبز مناطق یک تا سه شهرداری آبادان و منطقه آزاد اروند روز گذشته در اعتراض به مشکلات صنفی خود همزمان مقابل ساختمان شهرداری مرکزی و دفتر شورای شهر آبادان دست به تجمع زدند.

به گزارش ایلنا، کارگران حاضر در این اجتماع صنفی مدعی شدند که مطالبات مزدیشان از ابتدای سال جاری به تاخیر افتاده است. آنها می‌گویند از فروردین تا تیر ماه (که آخرین حقوق خود را دریافت کرده‌اند) هر ماه به صورت علی‌الحساب پایه حقوق دریافت کرده‌اند و از سایر مزایای حقوقی خود همانند اضافه‌کاری و نوبت‌کاری محروم بوده‌اند.

این کارگران افزودند: شهرداری از ابتدای سال جاری، وضعیت استخدامی کارگران شاغل در مناطق یک تا سه و منطقه ویژه را تحت مسئولیت یک پیمانکار مشترک برده است و این پیمانکار به دلیل نداشتن منابع مالی کافی، هر ماه به کارگران یک پایه حقوق پرداخت کرده است.