کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده و نشست‌های گذشته، با رای نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ تصویب شد.