رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. به گزارش توسعه ایرانی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بر این اساس مالکیت مجتمع نیشکر هفت‌تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.طبق این گزارش، ۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضائیه از دستور محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود.