معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موسسه‌های غیردولتی و مردم‌نهاد خیریه‌ای با ثبت‌نام در سامانه «ثبت درخواست معافیت مالیاتی موسسه‌های خیریه» از مالیات معاف می‌شوند.

به گزارش ایرنا، احمد میدری در مراسم رونمایی از سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  موسسه عالی پژوهش افزود که این سامانه‌ها در جهت اجرای بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ و بنده و تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص استفاده از معافیت‌های مالیاتی موسسات خیریه، توسط این معاونت و همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری تهیه شد و با توجه به عملکرد، موسسه‌ها از مالیات معاف می‌شوند.

وی توضیح داد که در این سامانه کمک‌های موسسه‌های خیریه، شفاف‌سازی و اطلاعات خانواده‌ها و دهک اقتصادی به آنها اعلام می‌شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: اکنون اطلاعات کاملی از وضعیت موسسه‌های اقتصادی نداریم که این سامانه باعث ایجاد اعتماد بین مردم و نهادهای خیریه‌ای می‌شود. میدری با یادآوری اینکه تمامی دستگاه‌ها ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها موظف به ثبت‌نام در این سامانه هستند، گفت: نهادهایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند همه حمایت‌ها و کمک‌های خود را به افراد حقیقی صرفا از طریق سامانه پایا یا ساتنا به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت شناسه پرداخت اقدام کنند.

وی ادامه داد که اطلاعات مددجویان در این سامانه وجود دارد و قابل مشاهده برای سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ای برای کمک به وضعیت اقتصادی است ضمن اینکه عملکرد موسسه‌های خیریه‌ای در اختیار نهادهای مربوطه ازجمله امور مالیاتی برای معافیت مالیاتی قرار می‌گیرد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این سامانه که در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، نقش موثری در ارتقای شفافیت عملکرد موسسات خیریه خصوصی و مردم‌نهاد خواهد داشت.