مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به کاهش آسیب بازنشستگان با صدور گواهی آنلاین کسر از حقوق گفت: در حوزه توسعه خدمات الکترونیک به بازنشستگان، ۹ پروژه تعریف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری در آیین رونمایی از طرح‌های «تحول دیجیتال» صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: تحول دیجیتال در صندوق بازنشستگی کشوری در یک سال و نیم اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای استراتژیک صندوق با هدف بهبود فرآیندهای داخلی صندوق، چابکی و تعالی سازمانی و شفافیت آغاز شد و امروز شاهد نهایی شدن این استراتژی در بخش‌های مختلف هستیم.