یک کارشناس حوزه کار و تعاون با تاکید بر لزوم تغییر شیوه خصوصی‌سازی در کشور و انجام واگذاری‌ها با پلتفرم تعاونی می‌گوید: اگر می‌خواهیم کارخانه یا بنگاهی را واگذار کنیم چرا به کارگران که جزو دهک دهم جامعه و مستحق این پرداخت هستند، واگذار نمی‌کنیم؟ رضا محمودی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در بحث واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش تعاون، سازمان برنامه و بودجه در این دولت بحث بدهی دولتی به بخش تعاون را پذیرفت که یک گام مثبت و رو به جلو بود منتها پرداخت انجام نشد و بودجه‌ای تعلق نگرفت لذا انتظار داریم دولت در چهار سال آینده این گام را بردارد و واگذاری تصدی‌ها با اولویت بخش تعاون را شروع کند. وی ادامه داد: متاسفانه جریان خصوصی‌سازی در کشور بیشتر اوقات با مشکل روبه‌رو بوده و مدل خصوصی‌سازی در کشور باید تغییر کند.

این کارشناس حوزه کار و تعاون افزود: اگر بتوانیم بخشی از خصوصی‌سازی را از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها به خود کارگران محقق کنیم، مطلوبتر خواهد بود، چنانچه در ماجرای هفت‌تپه اگر بخشی از سهام کارخانه حتی مدیریتی را به خود کارگران می‌سپردیم، قطعا بهتر مدیریت می‌شد.

محمودی ادامه داد: معتقدم به دلیل آن که به جای خصوصی‌سازی بیشتر خصولتی‌سازی کرده‌ایم، بهتر است شیوه خصوصی‌سازی در کشور تغییر کند. اگر می‌خواهیم بنگاهی را واگذار کنیم چرا به کارگران که جزو دهک دهم جامعه هستند و خانواده‌هایشان واگذار نکنیم که مستحق این پرداخت هستند؟