یک کارشناس حوزه روابط کار معتقد است برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور باید از اقتصاد دولتی و درآمدهای نفتی فاصله بگیریم و بروکراسی‌های پیچیده اداری و موانع تولید و کارآفرینی را برداریم.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و عمدتا خدماتی است که مانع بزرگی در مسیر افزایش ظرفیت‌های اشتغال کشور به شمار می‌رود لذا اقتصاد باید از حالت دولتی فاصله بگیرد و تصدی‌گری‌های دولتی کاهش یابد.

وی ادامه داد: از طرفی اقتصاد کشور وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است. تا زمانی که متکی به دلارهای نفتی باشیم امکان توسعه بازار کار و ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال وجود ندارد و نمی‌توانیم جمعیت بزرگ بیکاری که بیش از پنج میلیون نفر است را به کار برگردانیم.

به گفته این کارشناس حوزه کار، کوچک شدن دولت و واگذاری اقتصاد توسط دولت اولین گام برای تحقق این هدف است. حاج‌اسماعیلی دومین گام را برداشته شدن موانع تولید و کارآفرینی ذکر کرد و افزود: اگرچه اقداماتی از سوی دولت در این خصوص صورت گرفته ولی کافی نیست. باید بروکراسی‌های اداری پیچیده که در مسیر افراد تولیدکننده و کارآفرینان هست، برداشته شود تا بتوانیم در حوزه اشتغال ظرفیت‌های بیشتری به وجود آوریم. وی در عین حال با تاکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها در بحث ایجاد شغل خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها همواره به مقوله اشتغال لطمه زده است. ضعف‌ها و بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که برای چهار دهه گذشته در کشور صورت گرفته این است که در زمینه مسائل اقتصادی دچار غفلت و عقب‌افتادگی جدی هستیم. امروز مطالبه اصلی برای توسعه کشور و نیازهای مردم، اقتصاد است و باید اقتصاد یک رویکرد حاکمیتی و ملی در کشور پیدا کند. این کارشناس حوزه روابط کار تاکید کرد: به جای اینکه درگیر مسائل سیاسی باشیم که در حال حاضر محوریت رویکرد کشور است، باید محوریت را به یک نگاه و بینش اقتصادی هم در نگاه دولت و هم در نگاه اقتصادی تغییر دهیم. اگر این تغییر را با باور و عمل انجام بدهیم خود به خود در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اقتصاد محور می‌شود و آن زمان هست که شرایط هماهنگی را بین سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌ها مشاهده کرده و خواهیم دید که چطور برای گره‌گشایی در حوزه اقتصاد تلاش می‌کنند، لذا تا این اتفاق نیفتد مشکلی حل نخواهد شد.