یک فعال بازار کار با اشاره به اینکه دستمزد باید متناسب با خط فقر تعیین شود، گفت: به‌رغم اینکه هر ساله دستمزد کارگران افزایش می‌یابد، افزایش هزینه‌های زندگی باعث می‌شود که میزان افزایش دستمزد بی‌اثر می‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید براساس خط فقر تعیین شود چرا که تعیین سبد معیشت کارگران مورد قبول دولت نیست و در تعیین دستمزد استفاده نمی‌شود. وی افزود: دولت در قبال سبد معیشت کارگران پاسخگو نیست اما خط فقر شاخص جهانی است. در کشور ما نیز خطر فقر تعیین می‌شود اما نهادهای مربوطه از اعلام آن امتناع می‌کنند. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه خط فقر در تهران حدود 9میلیون تومان است، گفت: کالاهای اساسی در اولویت‌های اول و دوم و سوم باید تعیین شود. مسکن به عنوان یک عامل مهم در خط فقر باید محاسبه شود چرا که بخش زیادی از حقوق کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود. برای تعیین دستمزد منطقی باید خط فقر تعیین شود چون خط فقر یک شاخص اقتصادی مهم است.