معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی الزامات قانونی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب گفت: زمانی که متناسب‌سازی مرحله اول در مرداد ۹۹ عملیاتی شد، رضایت‌مندی خوبی در جامعه هدف شکل گرفت ولی در ادامه دو عامل تورم و متناسب‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و فاصله ایجاد شده موجب نارضایتی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شد و در ادامه قرار شد متناسب‌سازی مرحله دوم از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شود.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ برای مرحله دوم متناسب‌سازی ۸۹هزار میلیارد تومان بابت دیون معوقه دولت به تأمین اجتماعی تصویب شد.