طی روزهای گذشته، دو سیم‌بان ادارات برق اصفهان و بوشهر بر اثر دو حادثه کار، کشته شدند. به گزارش ایلنا، روز چهارشنبه (دوم تیر ماه) سیم‌بان تعمیرات اداره برق اصفهان به نام «شهاب هاشم‌زاده» چهار روز پس از سقوط از ارتفاع تیرک برق در بیمارستان امین اصفهان جانش را از دست داد. همکاران وی می‌گویند: این حادثه در خیابان ابوذر خوراسگان اصفهان زمانی اتفاق افتاد که وی حین بالا رفتن از تیر فشار ضعیف ناگهان بر اثر شکسته شدن ناگهانی آن سقوط کرد. یکم تیر ماه نیز «سیدعلی موسوی» سیم‌بان جوان بخش تعمیرات شهرستان کنگان و عسلویه در استان بوشهر، به علت شوک الکتریکی و سقوط از تیر برق دچار حادثه شد و جان باخت. همکاران وی می‌گویند: وی برای نصب جمپر برق‌گیر رفته بود که بر اثر برخورد ته سیم کلمپ انتهایی به سینه ایشان، یک لحظه آرنجش به کراس آرام تماس پیدا می‌کند که درجا جان خود را از دست می‌دهد.