نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باید یکی از اولویت‌های دولت آینده باشد، تاکید کرد که اگر نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم در آینده به یک چالش جدی برای کشور تبدیل خواهد شد.

عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در بیان موضوعات مهم حوزه اجتماعی که باید دولت آینده توجه به آنها را در اولویت دستورکار خود قرار دهد، گفت: یکی از اولویت‌های دولت آینده باید ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باشد و این موضوعی است که اگر نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم و از کنار آن کم‌توجه یا بی‌توجه عبور کنیم در آینده به یک چالش جدی برای کشور تبدیل خواهد شد.

نماینده بروجرد در مجلس ادامه داد: امروز اغلب صندوق‌های بازنشستگی وابسته به بودجه و منابع عمومی دولت هستند در حالی‌که آنها باید به نحوی اداره شوند که توان پاسخگویی به خانواده تحت پوشش خود یعنی جامعه بازنشستگان را داشته باشند.

وی تصریح کرد: تعدد این صندوق‌ها و ناهماهنگی بین آنها زمینه را برای ایجاد چالش فراهم خواهد کرد، بنابراین مقتضی است که هم قوانین این حوزه دستخوش تغییر و تحول شوند و هم دولت باید در یک اقدام جامع برای مدیریت این صندوق‌ها تدبیر کند که البته بخشی از این راه طی شده است، کما اینکه در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار داشته و مجلس نیز در رابطه با این موضوع اهتمام لازم را دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اشتغال در کشور یکی دیگر از مسائل مهمی بوده که درست است وابسته به سیاست‌های اتخاذ شده توسط سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم است اما باید به این نکته توجه شود که تعدد و تنوع قراردادهای استخدامی از عوامل تضییع حقوق کارکنان دولت است که می‌طلبد حتما به سمت یک نظام هماهنگی حرکت کنیم تا هم تشتت، پراکندگی و نابسامانی در قراردادها از بین برود و هم این تبعیضی که در امر استخدام و به‌کارگیری نیرو در کشور وجود دارد و بستر آن پارتی‌بازی و رابطه‌بازی است که بر ضوابط چیره شده و هم کیفیت قرارداد نیروها که مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته و بعضا حتی به بیگاری گرفته می‌شوند، از بین برود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: این مسائل بخشی از مشکلات حوزه اجتماعی است که در دولت آینده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند.