وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تضییع حق سلامت به هر دلیلی می‌تواند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و کار شایسته را به خطر بیاندازد.

به گزارش توسعه ایرانی، محمد شریعتمداری در نشست مجازی وزرای کار جنبش عدم تعهد، افزود: این نشست، اولین نشست وزرای کار جنبش عدم تعهد پس از بروز بحران کووید۱۹ در جهان محسوب می‌شود و از این حیث اهمیت تاریخی دارد. وی اظهار داشت: در هیچ دوره‌ای حقانیت نگرانی‌ها در خصوص مخاطرات یک‌جانبه‌گرایی و توسعه نابرابر و ناپایدار در جهان با شواهدی این‌گونه ملموس، آشکار نشده بود. شریعتمداری اظهار امیدواری کرد این نشست بتواند زمینه‌ساز تحول در نظام همکاری‌های موجود بین کشورهای عضو این جنبش برای مقابله با چالش‌های پیش رو باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دو سال قبل به مناسبت سده سازمان بین‌المللی کار در چنین گردهم‌آیی و با تصویب بیانیه سطح در مورد آینده کار متعهد شدیم که با محوریت سازمان مذکور، تغییرات آینده کار را با رویکردی انسان‌محورانه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی مدیریت کنیم اما با فراگیری بحران کووید۱۹ در جهان آسیب‌پذیری دنیای کار از منظر عدالت اجتماعی در مقابل دیدگان ما آشکارتر شد. وی افزود: نابرابری‌های ساختاری در نتیجه همه‌گیری کووید۱۹ موجب افزایش بیکاری، کاهش درآمد کارگران و افزایش کار غیررسمی و زیان‌بار به ویژه در کشورهای در حال توسعه شد. این نابرابری هم اکنون نیز از طریق توزیع و دسترسی نابرابر به واکسن کووید۱۹ در حال تشکیل و بازتولید شدن است.

شریعتمداری بیان داشت: به این چالش‌های ساختاری باید اقدامات یک‌جانبه برخی دولت‌ها را در تداوم اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه بعضی از کشورها حتی در این شرایط بحرانی افزود و همه این شواهد حکایت از آن دارد که چندجانبه‌گرایی و همکاری و تعامل بین‌المللی نه فقط از جانب ساختارها و توسعه نابرابر در جهان، بلکه از سوی قدرت‌های بزرگ اما غیرمسئول نیز در مخاطره قرار گرفته است. وی تصریح کرد: حق سلامت یک حق انسانی جدایی‌ناپذیر از سایر حقوق است و در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. شریعتمداری تصریح کرد: تضییع حق سلامت به هر دلیلی می‌تواند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و کار شایسته را به خطر بیاندازد. راه‌حل، ارتقای همبستگی جهانی، تقویت چندجانبه‌گرایی و اتکا به رویکرد انسان‌محورانه در مورد آینده کار برای طراحی و اجرای استراتژی‌های احیای جوامع از آثار بحران کووید۱۹ است.