مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر استانداردهای حفاظت فنی به درستی اجرا می‌شد، شاهد کمترین حوادث بودیم، گفت: تعداد بازرسان کار با تعداد کارگران و کارگاه‌های کشور همخوانی ندارد.

علی مظفری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: از محدودیت منابع بازرسی برخورداریم که البته در سطح ملی نیست. در کشورهای دیگر هم موضوع سرانه تعداد بازرسان به جمعیت نیروهای کارگری تابع پارامترهای مختلفی است؛ ازجمله این پارامترها به گستردگی جغرافیایی کشورها توجه می‌کنند که کشور ما طبیعتاً پهناور است و پراکندگی کارگاه‌ها در استان‌های کشور هم از محدودیت‌های این حوزه است.

وی افزود: سطح استاندارد در باب تعداد سرانه بازرسین، یک به ۱۰هزار است که با توجه به جمعیت ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده در کشور، از این استاندارد تبعیت نکرده‌ایم و سرانه بازرسین ما خیلی کمتر از این استاندارد است.

مظفری تصریح کرد: در واقع می‌توان گفت هم اکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاه‌های کشور تناسب تعدادی ندارد.