مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال گفت: علت حادثه رخ‌داده در منطقه دو آزادراه تهران- شمال، سقوط بخش عظیمی از بدنه کوه در بیرون دهانه تونل بود و ریزش تونلی در این منطقه رخ نداده است.

 به گزارش ایسنا، سعید شهسواری اظهار کرد: در اثر حادثه جدا شدن و سقوط بخش عظیمی از بدنه کوه واقع در جنوب تونل ۳۳/۱ منطقه دو آزادراه تهران شمال دو نفر  از کارگران، (یک نفر راننده بیل مکانیکی و یک نیروی اجرایی) جان خود را ازدست دادند. وی افزود: این حادثه در اثر عملیات اجرایی نبوده و بیرون از محدوده تونل اتفاق افتاده و یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی و حادثه تلقی می‌شود.