معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ریزش حدود دو میلیون شغل در دوران کرونا خبر داد. به گزارش ایسنا، آن‌طور که عیسی منصوری می‌گوید در دوران کرونا حدود دو میلیون شغل ریزش کرد که با پرداخت تسهیلات کمک شد نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰هزار شغل بازگشت مجدد به کار داشته باشند. وی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری در ایام کرونا می‌گوید: حدود ۷۳۰هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که ۲۵۰هزار نفر از آنها همچنان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند لذا از این جهت نیازمند منابع جدید هستیم و امیدواریم برای سال ۱۴۰۰ حمایت‌ها از حوزه بازار کار و کسب و کارهای آسیب‌دیده تداوم داشته باشد.