رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق متناسب‌سازی بازنشستگان سایر سطوح را اعلام کرد و گفت: حقوق اردیبهشت ماه براساس احکام جدید پرداخت شد. علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با مهر گفت: حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی در فروردین ماه به طور کامل پرداخت شد و مشکلی در پرداخت‌ها نیز ایجاد نشده بود اما حقوق سایر سطوح مزدی با مشکلاتی روبه‌رو شد. وی با اشاره به اینکه نحوه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سایر سطوح باعث اعتراض بازنشستگان شد، افزود: پس از اعتراض این بازنشستگان، تأمین اجتماعی مجدداً مستمری بازنشستگان سایر سطوح را بررسی و احکام جدید صادر شد. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تاکید کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح براساس احکام جدید و حروف الفبا، از ۲۰ اردیبهشت آغاز شده است. دهقان‌کیا اظهار داشت: بازنشستگان سایر سطوح برای حقوق فروردین ماه خود از تأمین اجتماعی مبلغی را طلب دارند و احتمالاً این مابه‌التفاوت در خرداد ماه به آنها پرداخت می‌شود.