طبق داده‌های آماری، تعداد زنان سرپرست خانوار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ با رشدی مداوم حدود ۲۶.۸درصد افزایش داشته است که مطابق همین آمار، ۵۰.۴درصد این زنان باسواد هستند.

زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می‌شود که سن آنها بیش از ۱۸ سال است و ازدواج کرده‌اند اما به دلایل مختلف همچون فوت، طلاق، متارکه، ازکارافتادگی، مفقودالاثر شدن، سربازی، محکومیت به زندان، مجهول‌المکان بودن، اعتیاد، مهاجرت و متواری شدن همسر، سرپرست خانوار شده‌اند. این افراد در اغلب موارد با عوامل آسیب‌زایی همچون ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، نداشتن درآمد مستمر و موارد دیگر روبه‌رو هستند که اگر جامعه از آنها حمایت نکند هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا و طبق داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۹۸ تعداد سه میلیون خانوار کشور دارای سرپرست زن بودند که در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۲۶.۸درصد افزایش یافته است. همچنین نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرست خانوار در سال ۹۰ برابر ۱۳.۱درصد و در سال ۹۸ حدود ۱۳.۷درصد است.

زنان خودسرپرست نیز زیرمجموعه‌ای از زنان سرپرست خانوار هستند که تحت عنوان خانوارهای تک‌نفره با سرپرست زن در سرشماری‌ها لحاظ می‌شوند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که شمار زنان سرپرست خانوار در دوره هشت ساله (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸) در حال افزایش است و ۱.۴برابر شده است.

طبق اطلاعات ارائه شده، نسبت جنسی زن به مرد سرپرستان خانوار طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ روند صعودی داشته است. در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ۱۰۰ سرپرست مرد حدود ۱۵ سرپرست زن وجود داشته است که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۶ نفر رسیده است. استان‌های سیستان و بلوچستان و گیلان (۲۰.۱درصد)، همدان (۱۷.۳درصد) بیشترین و آذربایجان غربی (۹.۹درصد)، کردستان (۱۰.۱درصد) و هرمزگان (۱۰.۸درصد) کمترین درصد زنان سرپرست خانوار را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی وضعیت زنان خودسرپرست در کشور نیز حاکی از این است که در ۹ استان خراسان جنوبی، یزد، گیلان،‌ مازندران، قزوین، آذربایجان شرقی، مرکزی، زنجان و البرز بیش از نیمی از جمعیت زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست هستند. همچنین در این سال‌ها (بین ۹۰ تا ۹۸) زنان خودسرپرست ۴۱.۴درصد افزایش یافته‌اند و استان‌های تهران، لرستان و هرمزگان بیشترین زنان خودسرپرست را دارند.

بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار به ترتیب مربوط به دهک‌های درآمدی اول و دوم (۴۵.۲ و ۲۲.۴درصد) و کمترین درصد مربوط به دهک‌های هفتم و دهم (۷.۸ و ۸درصد) است.

براساس این گزارش ۵۰.۴درصد زنان سرپرست خانوار باسواد هستند. همچنین ۱۰درصد زنان سرپرست خانوار متاهل هستند و همسر ۷۵.۲درصد نیز فوت کرده‌اند و ۳.۹درصد نیز هرگز ازدواج نکرده‌اند.

بیشترین زنان سرپرست خانوار در سال ۹۸ به ترتیب مربوط به گروه‌های سنی ۷۵ساله (۱۸.۸۸درصد) و کمترین مقدار این سهم مربوط رده سنی ۱۵ساله است.