دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار، مصوبه حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده باشد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: به‌نظر می‌رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی و طرح به  هیأت دولت ارجاع شده که با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم طی جلسات آینده در هیأت دولت تصویب شود.