مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: میزان حوادث ناشی از کار در استان اردبیل در طول سال از میانگین 300مورد به کمتر از ۱۴۵ مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم رحیمی گفت: میزان پرداخت بیمه بیکاری در سال گذشته از دو هزار نفر به شکل معمول در طول سال به بیش از ۱۲هزار نفر رسید که ۱۰هزار نفر از آنها آسیب‌دیدگان ویروس کرونا بودند که به دلایلی از فضای کار بیرون آمده بودند.

وی اضافه کرد: براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور تعداد افراد بهره‌مند از مزایای این طرح یک‌هزار و ۷۵۰نفر بوده که توانسته‌اند در سال گذشته نیز از مزایای آن استفاده کنند. همچنین مدت زمان رسیدگی به شکایات کارگری به کمتر از ۱۶ روز رسیده که با اصلاح آیین دادرسی انتظار می‌رود این فرآیند زمانی کوتاه‌تر نیز شود.

رحیمی مجموع کارگران فعال استان را ۱۱۱هزار نفر اعلام کرد و گفت: ۲۸درصد این کارگران در بخش صنعت، ۳۳درصد در بخش کشاورزی و ۴۴درصد در بخش خدمات فعالیت می‌کنند.

وی به افزایش جمعیت کارگری فعال در بخش صنعت به میزان 4درصد در سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: این امر به دلیل فعال شدن واحدهای راکد و نیمه‌تعطیلی بوده که با حمایت دولت به چرخه تولید بازگشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل به پوشش بیمه‌ای کارگران صنعت ساختمان نیز اشاره کرد و ادامه داد: تعداد این افراد از شش هزار نفر در سال ۹۵ هم اکنون به ۲۴هزار نفر رسیده که انتظار می‌رود امسال با رفع خلأ ۹هزار نفری در این زمینه، بیش از ۳۳هزار نفر از بیمه ساختمانی بهره‌مند شوند.

رحیمی به کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای سلامت کارگران اشاره کرد و گفت: میزان حوادث کارگری از ۳۰۰ مورد در طول سال در سال ۹۹ به حدود ۱۴۵ مورد کاهش یافته است.