قائم مقام دبیرکل انجمن صنفی کارگران کشور اعلام کرد: حدود ۷ میلیون نفر کارگر ناشناخته در کشور وجود دارد که در بازار کار کشور مشغول فعالیت هستند. به گزارش مهر، غلامرضا عباسی خاطرنشان کرد: در کشور قوانین و مقررات مطلوبی وجود دارد ولی در فرآیند اجرا دچار مشکل هستیم. عباسی عنوان کرد: حدود ۷ میلیون نفر کارگر ناشناخته در کشور وجود دارد که به فعالیت می‌پردازند. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در بحث هزینه‌ها دچار مشکل است. این سوال پیش می‌آید که چرا برای شناسایی این تعداد کارگر پنهان اقدامی نمی‌کند تا منابع مالی خود را افزایش دهد. وی اظهار داشت: وضعیت درمان کارگران در کشور با مشکل روبه‌رو بوده و نارضایتی بسیار است. دولت قرار بود به کارگرانی که براساس ویروس کرونا، بیکار شدند بیمه بیکاری پرداخت کند ولی تنها یک ماه و آن هم اندک داده شد. مسأله سختی و زیان‌آور کار در کارگران دیده نمی‌شود و در مراحل دریافت مستمری یا امتیازات وامی در تأمین اجتماعی دچار مشکل هستند. عباسی با بیان اینکه برای طی کردن فرآیند بیمه شدن کارگران ساختمانی، باید هفت‌خوان رستم طی شود، افزود: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که بیش از ۶۰۰هزار نفر کارگر بیمه‌شده ساختمانی داشته باشیم در حالی‌که حدود دو میلیون نفر کارگر ساختمانی شناخته شده و دارای هویت در کشور وجود دارد.