کارگران آب و فاضلاب سوسنگرد خواستار رسیدگی به وضعیت معوقات مزدی خود شدند.

به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران آب و فاضلاب سوسنگرد واقع در استان خوزستان مدعی‌اند عدم پرداخت منظم دستمزد و حق بیمه در شرکت‌های پیمانکاری وابسته به آب و فاضلاب مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است. این کارگران مدعی‌اند حدود 10 ماه از مطالبات مزدیشان پرداخت نشده و می‌گویند: اغلب کارگران به علت‌ عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل روبه‌رو هستند. آنها همچنین نگران پرداخت حق بیمه‌های خود هستند و می‌گویند: چندین ماه حق بیمه ما به تامین اجتماعی واریز نشده و ما در زمینه سوابق بیمه‌ای دچار مشکل هستیم که در زمان بازنشستگی نمود پیدا می‌کند.