براساس آمار نسبت اشتغال افراد ۶۵ ساله کشور در ۹ سال گذشته به طور میانگین ۱۲.۳درصد بود و این شاخص روند نزولی داشته و از عدد ۱۳.۷درصد سال ۹۰ به ۱۱.۵درصد در سال ۹۸ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که براساس آن توان کاری فرد کاهش یافته و دیگر قدرت و توانایی سابق را برای ادامه فعالیت و کار ندارد. در جوامع گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سن بازنشستگی می‌تواند متفاوت از ۵۵ سال گرفته تا ۷۰ سال باشد. طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، حداقل سن لازم بازنشستگی ۵۵ سال با ۳۰ سابقه یا ۶۰ سال با کمتر از ۳۰ سال سابقه است اما بسیاری افراد پس از سن بازنشستگی برای تامین مخارج زندگی، گذران اوقات یا به هر دلیل دیگری دست از فعالیت برنمی‌دارند و دوباره وارد بازار کار می‌شوند.

طبق آخرین آمار اعلامی مرکز آمار کشور ۱۳.۷درصد اشتغال کشور در سال ۹۰ در اختیار افراد ۶۵ساله و بیشتر بوده است. این رقم در سال‌های بعد همچنان روند نزولی داشته به این صورت که سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب برابر ۱۳.۵ و ۱۲.۹درصد بود.

از سال ۹۳ تا ۹۵ نسبت اشتغال گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر بین ۱۱.۵ تا ۱۱.۸درصد متغیر بود و از سال ۹۶ وارد محدوده ۱۲.۱درصد شد. در سال ۹۸ این رقم برابر ۱۱.۵درصد اعلام شده است که در مقایسه با سال ۹۰ کاهش ۲.۲درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش نسبت اشتغال افراد ۶۵ساله و بیشتر در مناطق شهری کمتر از روستاهاست. در روستا بیش از ۲۰درصد اشتغال و در شهرها بیش از 8درصد مربوط به این گروه سنی است. همچنین برابر آمار، اشتغال مردان ۶۵ سال بیش از زنان است. به طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵درصد اشتغال کشور مربوط به مردان بالای ۶۵ سال و بین ۱.۹ تا ۲.۶درصد زنان شاغل بالای ۶۵ سال سن دارند.