کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز برای دریافت مطالبات خود روز چهارشنبه (8 اردیبهشت) در محل کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، «هاشمی شمشیری» رئیس کانون بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز در جمع تجمع‌کنندگان گفت: تنها خواسته به‌حق ما بازنشستگان، پرداخت مطالبات ۱۵ ساله قبل، پیش از هر اقدامی برای احیای شرکت است. امیدواریم نماینده هیأت حمایت از صنایع و مالک شرکت، متوجه شده باشند که باید مطالبات کارگران بازنشسته را پرداخت کنند. وی افزود: با همراهی معاون اداره کار نزذ دادستان فارس رفتیم و در حضور دوربین روابط‌عمومی دستگاه قضا، خواسته‌های بازنشستگان را عنوان کردیم. باید دانست ما بازنشستگان نه مانع بازگشایی هستیم نه مخالف آن. شمشیری افزود: دادستان فارس عنوان کرد که همه دغدغه مسئولان در مرحله اول پرداخت مطالبات شما بازنشستگان است. وی تاکید کرد که کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز اطمینان داشته باشند، قبل از بازگشایی حتما باید مطالبات آنها تعیین تکلیف شود.