معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با ارسال بخشنامه‌ای، دستورالعمل «همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی» را به ادارات کل آموزش و پرورش، ابلاغ و تاریخ اجرای این بخشنامه را یکم فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد. به گزارش ایسنا، براساس بند (۲) این دستورالعمل، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین براساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل 100درصد حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می‌شود. بر این اساس، از تاریخ اجرای بخشنامه، برای محاسبه معادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین جهت تعیین حقوق و مزایا، رعایت شرایط احراز شغل، ارتقای طبقه و رتبه و... براساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است. طبق این دستورالعمل، برخورداری کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه، براساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی است.