بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهرستان ازجمله تهران و اصفهان مقابل سازمان و ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، معترضان خواستار اجرای صحیح و دقیق مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند تا مستمری‌هایشان متناسب با میزان تورم افزایش یابد. بازنشستگان همچنین خواهان مشخص شدن میزان افزایش مستمری ناشی از متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ و اعلام فرمول اجرای آن هستند. به گفته آنها، سازمان تامین اجتماعی در اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی، سهم هر یک از بازنشستگان را در فیش‌های آنها مشخص نکرده و رقمی کلی را به همه پرداخت می‌کند. معترضان همچنین خواهان حضور نمایندگان بازنشستگان در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و مشارکت برابر در تصمیم گیری‌های مدیریتی هستند و می‌گویند از آنجا که رئیس سازمان برنامه و بودجه در هیات امنای سازمان کرسی دارد، می‌تواند بر تصمیم‌های مرتبط با سازمان تاثیر بگذارد.