چند ماه وعده برای بهبود معیشت بازنشستگان کارگری از طریق اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و اجرای متناسب‌سازی به آنجا ختم شد که پایه مستمری قبل از اجرای متناسب‌سازی در مرداد ماه، به مقدار ناچیزی افزایش داده شد.

«حسین غلامی» فعال صنفی مستقل بازنشستگان در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در شرایطی که مستمری بازنشستگان فقط یک‌چهارم خط فقر است، هر روز بازی جدیدی رو می‌کنند و با ترفندهای جدید، سر بازنشستگان را گرم می‌کنند.

به گفته وی، مهم‌تر از متناسب‌سازی، یکسان‌سازی یا همسان‌سازی و رساندن مستمری بازنشستگان به خط فقر است؛ همان الزامی که قانون بر آن تاکید کرده است.

غلامی اضافه می‌کند: منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است اما دیگران بر آن خیمه زده‌اند و طلبکار بازنشستگان هم هستند. چرا نباید از منابع خود بیمه‌شدگان به آنها مستمری شایسته تعلق بگیرد. ما بارها خواستار تحقیق و تفحص از منابع سازمان شده‌ایم اما جوابی نگرفته‌ایم.

وی خطاب به مقامات و کارشناسان تامین اجتماعی گفت: با کلمات همسان و یکسان‌سازی، با تورم‌های ساختگی و با بخش بخش کردن حقوق با بازنشسته کم‌درآمد بازی نکنید. مساله اساسی اینجاست که تا چه میزان حقوق‌مان برای تأمین معیشت زندگی تأمین می‌شود؟ علاوه بر آن چه تسهیلاتی برای تأمین مسکن مناسب، درمان و تشکیل خانواده برای فرزندان‌مان می‌توانید تأمین کنید؟ به اعتقاد غلامی، وقتی قدرت خرید ۴ هزار تومان سال ۵۸ برابر با ۱۳ میلیون تومان امروز است، بازنشسته چه چاره‌ای به جز اعتراض دارد؟ اگر به اندازه خط فقر واقعی به بازنشستگان بپردازند، دیگر هیچ نارضایتی و اعتراضی وجود نخواهد داشت.

وی در پایان با بیان اینکه همه ترفندها برای معطل نگاه داشتن بازنشستگان است، اضافه می‌کند: بازنشسته را با فرمول‌ها و اعداد  سر کار می‌گذارند. ادعا می‌کنند مستمری در سال جاری، ۱۳۰درصد افزایش یافته اما در عمل آنچه می‌بینیم افزایش ناچیز چند درصدی است. باید بدانند آنچه برای بازنشسته اهمیت دارد دریافتی ریالی ماهانه است نه فرمول‌ها و جلسات و اعداد! انگار این اسامی و عبارات جدید مانند متناسب‌سازی و همسان‌سازی، ابزار کارایی به دست‌شان داده تا راحت‌تر از قبل بازنشسته را سرگرم کنند.