استان‌های مرکزی، تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب کمترین نرخ بیکاری و استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و یزد بیشترین نرخ بیکاری را دارند.

به گزارش توسعه ایرانی، بررسی نرخ بیکاری استان‌ها طبق آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان 99، حاکی از این است کمترین نرخ بیکاری به ترتیب برای استان‌های مرکزی 6.8 درصد, تهران 7درصد و آذربایجان شرقی 7درصد است. همچنین نرخ بیشترین بیکاری از آن استان‌های آذربایجان غربی با 14.7درصد، چهارمحال و بختیاری با 13.4درصد و یزد حدود 13.5درصد است.