وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: معاونت اشتغال این وزارتخانه در سال گذشته با ایجاد مرکز اورژانس کسب و کار و  مرکز پایش سیاست‌های اشتغال از ریزش ٣٠٠هزار نیروی کار جلوگیری کرد. به گزارش توسعه ایرانی، محمد شریعتمداری در حساب خود در فضای مجازی نوشت: معاونت اشتغال در سال گذشته، نوآورانه با ایجاد مرکز اورژانس کسب و کار و مرکز پایش سیاست‌های اشتغال از ریزش ٣٠٠هزار نیروی کار جلوگیری کرده و کشور را با رصد مستمر از مشکلات کسب و کارها، پیش از بحران باخبر می‌کند. با این تحول، سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال کارآمدتر شد.