معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال مصوبه حق مسکن به هیأت دولت خبر داد و گفت: بدیهی است میزان و تاریخ اجرای پیشنهاد مزبور بعد از تصویب نهایی در هیأت وزیران مشخص خواهد شد. حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: براساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب سال 1370 مجلس، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وی ادامه داد: لذا در راستای اجرای قانون مذکور، شورای عالی کار با افزایش کمک هزینه مسکن کارگری از مبلغ ماهانه 300هزار تومان به مبلغ ماهانه 450هزار تومان موافقت کرده و متعاقب آن پیشنهاد مزبور به موجب نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در هیات وزیران به معاون اول ریاست جمهور ارسال شده است. شاکرمی درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: بدیهی است میزان و تاریخ اجرای پیشنهاد مزبور بعد از تصویب نهایی در هیأت وزیران مشخص خواهد شد.