دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و جبران شکاف درآمدی بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری لشکری یادآور شد که نباید تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان در ترمیم حقوق نهادینه شود.

محمدحسن موسیوند در گفت‌وگو با ایلنا گفت: مجموعه اقدام‌های ترمیمی سازمان تامین اجتماعی درباره مستمری‌بگیران، هنوز به تکامل لازم دست نیافته و قاعدتا پس از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری و افزایش ۲۵درصدی حداقل حقوق آنها، باز هم شکاف درآمدی میان آنها و بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد می‌شود. در نتیجه الزاما با اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش مستمری‌ها از ابتدای ۱۴۰۰ شکاف میان بازنشستگان این صندوق‌ها جبران نمی‌شود.

وی افزود: حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در مهر ماه به ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید، در حالی که بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰هزار مستمری دریافت می‌کردند. با افزایش ۳۹درصدی حداقل مستمری و مزایای جانبی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به مستمری بازنشستگان کارگری افزوده می‌شود که با در نظر گرفتن مبلغ متناسب‌سازی مرحله اول جمع مستمری یک بازنشسته حداقل‌بگیر تامین اجتماعی به زحمت، به سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ نزدیک می‌شود.

موسیوند با بیان اینکه اگر افزایش ۲۵درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و مبلغ متناسب‌سازی مرحله دوم آنها را برای یک حداقل‌بگیر این صندوق در نظر بگیریم، جمع حقوق این گروه از بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵ میلیون تومان می‌رسد، افزود: در نتیجه در سال ۱۴۰۰، حداقل یک میلیون و ۵۰۰هزار تا دو میلیون تومان بین حداقل‌بگیر تامین اجتماعی و کشوری شکاف به وجود می‌آید که قاعدتا متناسب‌سازی مرحله دوم باید این شکاف را جبران کند. البته اگر فرمول متناسب‌سازی مرحله اول به مرحله دوم تسری یابد، امکان ترمیم شایسته حقوق کشوری‌ها با تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به وعده مدیرعامل تامین اجتماعی برای ترمیم حقوق بازنشستگان این سازمان در اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی تا پیش از پایان سال، گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که ترمیم مستمری آنها، مطابق این وعده محقق و در احکام آنها منظور شود. البته برخی منابع اعلام کرده‌اند که سازمان علی‌الحساب مبلغی را در قالب کمک معیشت یا هر عنوان دیگری در اسفند ماه پرداخت می‌کند اما شایسته است که احکام مرحله دوم متناسب‌سازی، از ابتدای اسفند ماه صادر شود. اگر قرار است که مبلغی به بازنشستگان به صورت علی‌الحساب پرداخت شود حتما در قالب متناسب‌سازی مرحله دوم باشد تا از ابتدای سال آینده با اعمال ضریب افزایش مستمری محاسبه و تفاوت مبلغ آن به همراه مبلغ کامل فروردین ماه پرداخت شود.