روز گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف کشور مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند و خواهان اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و اجرای عادلانه متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ شدند. آنها از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهند که احکام ترمیم حقوق آنها را تا پیش از پایان سال صادر کند.

به گزارش ایلنا، معترضان خواستار اقدامات جبرانی تامین اجتماعی برای حفظ قدرت خرید خود در مقابل نوسانات اقتصادی شدند و تاکید داشتند که ترمیم حقوق باید با توجه به کوچک شدن درآمد آنها در مقابل تورم و متناسب با هزینه‌های سبد معیشت کارگران انجام شود که محاسبات آن توسط کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار صورت گرفته است. بازنشستگان همچنین خواهان پایان دادن به کسر ۲ درصد از مستمری خود از بابت سرانه درمان تامین اجتماعی هستند و تاکید دارند که آنها در دوران اشتغال از روی حق بیمه‌های خود سهم صندوق درمان را پرداخت کرده‌اند.